Latvian Home

Sveicināti Kalamazū latviešu saimes mājas lapā! design

Nākamie pasākumi

“Suitu Sievas”

Folk ensemble from Latvia

April 22, 2018 11:30am

Kalamazoo Latvian Center

100 Cherry Hill Drive

Kalamazoo, Mi 49006

** Click for map **

design

** Please visit the Kalamazoo Latvian Association  Vimeo page to view all previous videos.

https://tinyurl.com/KalLatAssoc

design

 

Kombinētie kalendāri Kalamazū latviešu kopienai:

KLA – Kalamazū latviešu biedrība
KLC – Kalamazū latviešu ev. lut. draudze
KLS – Kalamazū latviešu skola
DV – Daugavas Vanagi
GRZ – Gaŗezers

 

Top