Test Page

dubulportrets

latvia_640

The President of Latvia

visits

Kalamazoo Latvian Center

Friday September 23 from 2:00-4pm!!

Yes, the President of Latvia, Raimonds Vējonis, will really be stopping by at our Center this Friday. He and his entourage, which include his wife Iveta Vējone and the new ambassador to the US, Andris Teikmanis, will meet with all of our organizational representatives at the church. Mrs. Vējonis will get a tour of the school, while the rest hear about the church. They will all meet up at the Center for some refreshments and then come into the hall, where the President will address us and answer our questions. There will be some informal time, where you can have your photo taken with the president by a designated photographer and brief conversations with the delegation.

For security reasons, we ask that you all stay in the hall while the president arrives and leaves. You may take photos with your own cameras and phones discreetly, but we don’t want crowds of cameras/phones around him, so we will have a photographer that will provide us with photos.

The event will be held in Latvian, but the President will be able to answer questions in English.

There is no fee for the event, but we will take donations for the refreshments. Come with your questions about Latvia!

Latvijas Valsts Prezidents

Raimonds Vējonis

Kalamazū Latviešu Centrā

piektdienā 23.septembrī 2:00-4pp.

Tiešām, pie mums uz īsu brīdi piestāsies Latvijas Valsts Prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni, jauno Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani un citiem padomniekiem. Viņi vispirms piestāsies pie baznīcas, kur satiksies ar visiem Kalamazū organizāciju pārstāvjiem. Vējones kundzi vedīs apskatīt skolu, kamēr pārējiem pastāstīs par draudzi(ēm) Kalamazū. Tad viņi satiksies Centrā pie biroja atspirdzinājumiem. Prezidents Vējonis mūs īsi uzrunās un tad mums dos iespēju prasīt viņam jautājumus. Beigās būs laiks informālām sarunām ar visiem un fotogrāfēšanai ar prezidentu.

Drošības pēc, mēs lūgsim lai visi sanāk zālē kamēr prezidents ar pavadoņiem ierodas un atstāj mūsu Centru. Jūs drīkstēsiet neuzkrītoši viņus fotografēt ar saviem aparātiem un telefoniem, bet negribam drūzmu ar fotogrāfiem ap prezidentu, tāpēc esam sarunājuši profesionālu fotogrāfu, kas varēs jūs nofotografēt ar viņu un sagadās jums foto.

Ieeja par brīvu, bet uzkodes pret ziedojumiem. Nāciet ar saviem jautājumiem par Latviju!