Zinojumi

Ziņojumi

Kam tic luterāņi:

Šeit ir informāciju ko izdevusi LELBA sakarā ar 500 gadu Reformācijas jubileju. Teksts ir īss un kodolīgs un izskaidro, kam tic luterāņi. Šis ir viegli un interesanti lasāms teksts.
 
KAM TIC LUTERĀŅI