Kalamazū latviešu biedrība

 

 

Par mums
KLALogoLatvieši sāka ieceļot Kalamazū 1948. gadā un drīz jau bija sabraukuši pietiekami daudz lai sāktu organizēties. 95 tautieši sanāca 1950.g. 30 jūnijā lai nodibinātu Kalamazū un apkārtnes latviešu biedrību un ievēlētu komponistu Jēkabu Poruku par pirmo priekšsēdi. Dalībnieki vienojās:

Biedrības mērķis ir apvienot Kalamazū un apkārtnē dzīvojošos latviešus kulturālas dzīves veidošanai, veicināt viņu vidū draudzīgas attiecības un kopt latviešu tradīcijas. Šajā nolūkā biedrība rīko sanāksmes, sarīkojumus, koncertus, izstādes, referātu vakarus, dažādus kursus, veido biedru sekcijas dažādiem mērķiem un uztur bibliotēku.
(no biedrības satversmes, Atmiņu taka 27. lpp.)

Interesanti, ka jau no paša sākuma latvieši aptvēra, ka viņiem ne tikai jāveicina rosmes savā starpā, bet aktīvi jāveido kontakti ar amerikāņu sabiedrību – gan lai radītu apziņu par Latvijas okupāciju, gan lai iepazīstinātu ar latviešiem kā tautu, lai tie tiktu pieņemti un respektēti Kalamazū. Latvieši piedalījās dažādos tautību festivālos, rīkoja koncertus un izstādes amerikāņu sabiedrībai.

Kultūras dzīve bija ļoti aktīva Kalamazū ar koncertiem, izstādēm, teātra izrādēm un literāriem sarīkojumiem. Koris „Dziesmu Vairogsā Arnolda Kalnāja vadībā bija ļoti aktīvs līdz 70to gadu beigām, un arī pēc tam ir bijuši dažādi kori. KLB ir vienmēr rīkojusi koncertus vietējiem un ceļojošiem māksliniekiem, un pēc Latvijas brīvības atgūšanas 1991. gadā, koncerti un teātra izrādes nākušas arī no Latvijas. Vairākkārt Kalamazū tika rīkotas Centrālās kultūras dienas. Pirms Gaŗezera, KLB rīkoja Jāņus Staģu ģimenes lauku saimniecībā.

Nacionālpolitiskais darbs vienmēr bijis svarīgs un KLB ir piedalījusies Apspiesto tautu nedēļas sarīkojumos. Amerikas latviešu apvienības kongresi ir notikuši Kalamazū piecas reizes. Katru gadu KLB rīko 18. novembra sarīkojumu un daudzus gadus arī rīkoja 14. jūnija piemiņas brīdi, kuru tagad organizē Daugavas Vanagi. KLB ir atbalstījusi jaunatni ar stipendijām.

KLB paspārnē izveidojās dažādas interešu kopas – mednieki makšķernieki, novusa, tautas deju, jauniešu, un viena no aktīvākām bija rokdarbu kopa, kas bieži piedalījās ar saviem izstrādājumiem tautību festivālos.

Pie latviešu organizācijām ļoti bieži izveidojās dāmu komitejas, ko amerikāņi varbūt sauktu par „hospitality committee,ā kas gādā par mājīgiem un patīkamiem sarīkojumiem ar gardiem mielastiem un glīti iekārtotām telpām. KLB dāmu komiteja uzņēma viesu māksliniekus un, pirms to darbu pārņēma Daugavas Vanagi, aprūpes darbus, ieskaitot saiņu sūtīšanu karavīru ģimenēm uz Vāciju un vēlāk uz Latviju. KLB dāmu komiteju ilgus gadus vadīja Hedviga Polis.

Valdes locekļi

Kalamazū latviešu biedrības valdes locekļi

Maira Bundža, priekšniece

Edvīns Melbārdis, vic-priekšnieks

Dainis Matisons, kasieris

Ieva Kalniņš, sekretāre

Marissa LaDitka, biedrzine

Anita Gaudio, saimniece

Anita Spolīte, ēdieni

Malda Rose, sarīkojumi

Biedru maksa

Biedri/ziedojumi

Griežamies pie jums ar aicinājumu ziedot Kalamazū latviešu biedrības darbam.

Kalamazū latviešu biedrība (KLB) turpina savu darbību ar mērķi sagādāt iespējas vietējiem latviešiem sanākt kopā uz kulturāliem un sabiedriskiem sarīkojumiem. Bez sarīkojumiem, Biedrībai arī ir pienākums uzturēt Kalamazū latviešu centra ēku.

Laipni lūdzam jūsu atbalstu turpmākai latviešu darbībai Kalamazū, izpildot pielikto formu un nosūtot vai nu 2014. gada biedra naudu $50 vai citu ziedojumu. Pat ja esat mūža biedri, ceram, ka turpināsiet mūs atbalstīt. Patiecamies jau iepriekš par katru devumu!

Kalamazoo Latvian Association

100 Cherry Hill

Kalamazoo, MI 49006

[gview file=”http://kalamazoolatvians.com/wp-content/uploads/2020/02/Membership-Donation-Form.pdf”]